Våra fantastiska paket priser:
 
Paket X, (engelska bokpaket tillkommer 200 kr extra )
10 körlektioner (á 40 min), Inskrivning, bokpaket, obegränsad online datortest--------------6280 kr
 
 
Paket M, (engelska bokpaket tillkommer 200 kr extra )
15 körlektioner (á 40 min), Inskrivning, bokpaket, obegränsad online datortest       
Lån av bil till en gång uppkörning, (du sparar 350 kr)-------------------------------------------- 9455 kr     
 
 
Intensiv kurs Två veckor, ( engelska bokpaket tillkommer 200 kr extra )
20 körlektioner (á 40 min) Inskrivning, bokpaket, obegränsade online datortest
Lån av bil till en gång uppkörning, (du sparar 400 kr)  -------------------------------------------11680 kr
 
                                                                                                                                              
Guldpaket, (engelska bokpaket tillkommer 200 kr extra) 
20 körlektioner (a´40 min), Risk 1, Risk 2, Inskrivning, bokpaket,
obegränsade online datortest
Lån av bil till en gång uppkörning (du sparar 450 kr)---- -----------------------------------------14480 kr
 
 
Helg körlektioner till kommer 50kr extra per körlektion

1 körlektion ------------------------------------------------á 40 min---------------------------500 kr                                      5 körlektioner ---------------------------------------------(á 490 kr) --------------------------2450 kr
10  körlektioner---------------------------------------------(á 480 kr)-------------------------4800 kr
15 Körlektioner--------------------------------------------- (á 475 kr)-------------------------  7125 kr 
20  Körlektioner--------------------------------------------(á 470 kr)--------------------------9400 kr                                       
1 st Körlektion B96, BE ---------------------------------------------(á 55 min)---------------------1000 kr                         Hyra av bil och släp till uppkörning------------------------------------------------------------2300 kr                              

 
Lån av bil till uppkörning inklusive 30 min uppvärmning ---------------------------------- ---1200 kr
 
Teori material & Utbildningar

  • BE Bok --------------------------------------------------------------------------------------330 kr
  • Bokpaket (körkortsboken, körhäftet, vägmärke, vägmarkeringar och vägmärkestest)------- 590 kr
  • Bokpaket engelska     ------------------------------------------------------------------------ 790 kr
  • Online teoritest obegränsad -----------------------------------------------------------------790 kr
  • Inskrivning --------------------------------------------------------------------------------- 100 kr
  • Risk one English ----------------------------------------------------------------------------700 kr
  • Riskettan ----------------------------------------------------------------------------------- 650 kr
  • Risktvåan----------------------------------------------------------------------------------- 2200 kr          
  • Handledarkurs ------------------------------------------------------------------------------ 400 kr